top of page

Právna výhrada

 

OBSAH 

Všetky informácie a vyhlásenia na týchto webových stránkach sú nezáväzné. ATU Slovakia, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť a úplnosť obsahu. Žiadne právne nároky nemôžu byť odvodené z obsahu webových stránok. Prípadné chyby v obsahu sú opravené, akonáhle sú identifikované. V dôsledku spomalenej aktualizácie, obsah webových stránok nemôže byť aktuálny za všetkých okolností. V súlade s tým, prosím, spýtajte sa nás o stave technických detailov a dostupnosti produktov a služieb. Odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú kontrolované priebežne. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok.

 

Sťahovanie dát a softvér

 

ATU Slovakia, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby dát a softvérov, ktoré možno stiahnuť z webových stránok. Softvér je kontrolovaný ATU Slovakia, spol. s r.o. pred vírusovým útokov. Napriek tomu odporúčame, aby sa stiahnuté dáta a softvér skontrolovali pomocou najnovšej verzie antivírusového softvéru.

 

Autorské práva a ďalšie špeciálne ochranu práv

 

Obsah týchto webových stránok je chránený autorským zákonom. Kópia informácií na webových stránkach môžu byť uložené na jednom počítači pre nekomerčné a osobné, vnútorné použitie. Grafika, texty, logá, obrázky, atď nesmú byť sťahované, reprodukované, kopírované, upravované, publikované, ďalej prenášané, alebo používané v akejkoľvek inej podobe, bez písomného súhlasu spoločnosti ATU Slovakia, spol. s r.o.. Všetky názvy produktov alebo spoločností uvedené môžu byť registrované ochranné známkou alebo značkou. Neoprávnené použitie môže viesť k nároku na náhradu škody a predbežných opatreniach.

 

Zodpovednosť

 

ATU Slovakia, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody - najmä vo vzťahu k akejkoľvek priamej alebo nepriamej následnej škody, stratu dát, stratu zisku, systémové alebo výrobné zlyhanie - vyplývajúce z použitia týchto webových stránok alebo sťahovanie dát. Právny vzťah založený medzi vami a ATU Slovakia, spol. s r.o. pomocou webových stránok podlieha právu Slovenskej republiky. V prípade súdneho sporu sa registrovaných obchodníkov vyplývajúcich z použitia týchto webových stránok, miesto súdnej príslušnosti, sa stanovuje sídlo ATU Slovakia, spol. s r.o. v Trenčíne.

 

Ochrana osobných údajov

 

ATU Slovakia, spol. s r.o. si kladie za cieľ podporiť dôveru používateľov na internete. Z tohto dôvodu sa jasne stanovuje, ako sa zaoberá osobnými údajmi. Nižšie sa dozviete, aké informácie sú zhromažďované a čo sa deje s nimi.

 

Vysvetlivky k ochrane osobných údajov

 

Návštevníci našich stránok sú zvyčajne schopní otvorenia všetkých webových stránok ATU Slovakia, spol. s r.o., bez toho, aby odhalil niektoré z vašich vlastných osobných údajov. Ak je v jednotlivých prípadoch, je potrebné uviesť alebo získať vaše meno, adresu alebo iné osobné údaje, budete informovaný vopred. Dáta spojené s vaším vlastným využívaním budú použité, aby služby poskytované pre vás spoločnosťou ATU Slovakia, spol. s r.o., boli tak pohodlné, ako je to možné, a na ich zlepšenie.

Ak ste sa rozhodli odovzdať / vyplniť osobné informácie na stránkach ATU Slovakia, spol. s r.o. cez internet, napríklad aby mohla prebehnuť korešpondencia, alebo v prípade objednávky, potom tieto údaje budú starostlivo spracované v súlade s prísnymi pravidlami zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prenos osobných údajov tretím stranám

 

Ak ATU Slovakia, spol. s r.o. je povinná zo zákona alebo rozhodnutím súdu, bude spoločnosť odovzdávať dáta v potrebnom rozsahu k tým úradom, ktoré sú oprávnené o ne požiadať. ATU Slovakia, spol. s r.o. neodovzdá vaše údaje tretím stranám na iné účely bez vášho výslovného súhlasu.

 

Zabezpečenie

 

ATU Slovakia, spol. s r.o. ukladá dáta na osobitne chránené servery. Prístup k dátam je možný len pre obmedzený počet osôb poverených ATU Slovakia, spol. s r.o. a poverenej technickému, obchodnému a redakčnému servisu týchto serverov.

 

Právo odstúpiť od zmluvy

 

Ak vyzvete ATU Slovakia, spol. s r.o. aby nepoužívala vaše osobné údaje pre vykonanie akéhokoľvek ďalšieho kontaktu a / alebo ich odstránila, urobí firma zodpovedajúce opatrenia. Údaje potrebné pre vykonanie príkazu alebo na komerčné účely, zostáva nedotknutá akýmkoľvek oznámení o zrušení alebo výmazu. Oceníte to, že v prípade zrušenia, už nebude možné poskytovať osobné služby, pretože služba je založená na využití údajov zákazníka.

 

Používanie cookies

 

Počas online sedenia, textové informácie sú zhromažďované do cookies a uložený do špeciálneho súboru vo formáte ASCII (cookie.txt) na pevnom disku užívateľa. Užívateľ webového prehliadača si určí, kde sú súbory cookie uložené na systéme používateľa. Cookies sú informácie, ktoré sa vracajú k serveru v čase ďalšej návšteve online. Vo všetkých prípadoch môžu byť prečítané iba serverom, ktorý je nastavený v prvom mieste.

ATU Slovakia, spol. s r.o. používa iba cookies, tam, kde sú absolútne nevyhnutné pre užívateľské funkcie, alebo ak tak zjednoduší orientáciu na internetových stránkach. Tieto informácie nie sú k dispozícii žiadnej tretej strane ako cookies sa používajú výhradne na vyššie uvedené účely. Väčšina prehliadačov je nastavených tak, že automaticky prijíma cookies. Táto funkcia však môže byť deaktivovaná v prehliadači kedykoľvek. Môžete si nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás, akonáhle sú prenášané súbory cookie o tom informoval.

 

Odkazy na iné webové stránky

 

Webové stránky ATU Slovakia, spol. s r.o. môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. ATU Slovakia, spol. s r.o. nemá žiadny vplyv na redakčný obsah externých webových stránok, a ani na to či sú operátori v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

 

Google Analytics

 

Táto webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, pomôcť webové stránky analyzovať, ako používatelia používajú stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky budú normálne prenesené a uložené u spoločnosti Google na serveroch v Spojených štátoch. Ak je IP anonymizácie aktivovaný na tejto webovej stránke, ale Google sa najprv skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v ostatných signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude plne IP adresa bude prenášaná na server spoločnosti Google v USA, kde potom bude skrátená. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o aktivitách webových stránok pre prevádzkovateľa webových stránok a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktorá má Google. Môžete zabrániť ukladaniu cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Môžete tiež zabrániť Google zachytávať dáta generované cookie v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), a zo spracovania týchto dát stiahnutím a inštaláciou prehliadača plug-in k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tu nájdete ďalšie informácie na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a na http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (všeobecné informácie o Google Analytics a ochrana dát). Chceli by sme poukázať na to, že na tejto internetovej stránke, Google Analytics má kód "gat._anonymizeIp ();" pridal k tomu, aby zabezpečili, že IP adresy sú zachytené na anonymné báze ("IP maskovanie").

 

Ultrazvukove zvaranie plastov
Rotacne zvaranie plastov
Tepelne zvaranie plastov
Jednoucelove stroje
bottom of page