top of page
Projekty šité na mieru zákazníka - od zvárania plastov po jednoúčelové stroje
Ultrazvukové zváračky, Rotačné zváračky, Jednoúčelové stroje, POKA YOKE, Strojne videnie, Malosériové ultrazvukové zváranie plastových dielov

Zváranie plastov - Ultrazvukové zváranie plastov - Rotačné zváranie - Tepelné / Hotplate zváranie - Ultrazvukové zváranie kovov

 

Čo vlastne zváranie je ...

Technológie zvárania plastov. sú technológie na určené nerozoberatelné spájanie termoplastov

Plastické hmoty, ktoré možno spájať zváraním, tvoria veľkú skupinu termoplastov, ktoré možno zmäkčiť teplom alebo za tepla valcovať,ktoré po vychladnutí zachovávajú svoj nadobudnutý geometrický tvar . Sú to látky vyrobené na báze polystyrénov, polyvinylchloridov a polyvinylacetátov, ako aj skupina celulózových živíc.

Zváranie plastických hmôt je v podstate napodobenie zvárania kovov a ich zliatin, pri ktorom tepelným zdrojom zmäkčíme spájané zvarové plochy

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_welding

 

 

V zváraní plastov, dodávkach strojov a technológií, ich nastavením a servisom máme dlhoročné praktické skúsenosti z projektov rozmiestnených po celej Europe.
Anchor 1

Záručný a pozáručný servis zváračiek je vykonávany priamo v našej spoločnosti

Ultrazvukové zváranie

 

 

Ultrazvukové zváranie plastov vytvára molekulárne väzby vo zvarovom šve . Pozdĺžne vibrácie v frekvenciou 20 kHz , 30 kHz a 40 kHz s amplitúdou nástrojov medzi 5 um a 60 um sa umiestni do plastových materiálov pri pôsobení sily .

Ultrazvukové vibrácie sú cieleno usmerňované pomocou špeciálnej konštrukcie komponentov alebo nástrojov . Táto špecifická geometria v súčasti je označovaná ako energetický smerovač . Kontaktné body v spojovacej oblasti sú aktívne tvarované pomocou vynaloženej energie na dosiahnutie pružnej deformácie . Trenie vyskytujúce sa medzi kontaktnými plochami a v reťazcoch molekúl vytvára teplo, ktoré spôsobí, že materiál sa roztaví .

Ultrazvukové zváranie znamená spojenie bez lepidla, skrutiek alebo tepla z externého zdroja. Počas tohto procesu, sa plasty tavia pomocou absorbovania ultrazvukových vibrácií a tak sa vytvára pevný zvar .

Ako ekonomický spôsob výroby s veľmi krátkou dobou cyklu, ultrazvukového zvárania, zabezpečuje veľkú mieru kontroly procesu a opakovateľné výsledky kvality.

ultrazvukova zvaracka plastov
sonotroda
ultrazvukova zvaracka plastov
ultrazvukova zvaracka plastov
Ultrazvuk
Anchor 2
Rotačné zváranie

 

Pri rotačnom zváraní, teplo potrebné na plastifikáciu materiálu sa dosahuje trením v oblasti kontaktu medzi oboma formami. Jeden komponent pre zvaranie sa vloží do rotačného prípravku, zatiaľ čo druhá časť sa vloží do stacionárneho prípravku.

 

Rotačný časť sa otáča pomocou vhodných konštrukčných opatrení, ako je napríklad upevnenie rebier, nosa alebo rebrá, v rotačnom prípravku. Počas procesu zvárania, je vyvíjaný axiálny tlak na komponenty, ktoré majú byť spojené. Mezipovrchové trenie a výsledné šmykové zahrievanie spôsobí, že plast sa roztaví v oblasti spojovacej plochy.

 

Táto technika môže byť použitá len pre diely, ktoré majú rotačne symetrické spojovacie plochy. Geometrický dizajn spájaných plôch by mali byť navrhnuté v krokoch, alebo majú mať konštrukciu v tvare klinu. 

Anchor 3
Hot plate a Infra red zváranie

 

 

V súčasnej dobe je proces zvárania horúcou platňou  jedným z najdôležitejších spojovacích techník používaných pri sériovej výrobe polotovarov a dielov z termoplastov. Tento proces je možné kombinovať ekonomicky s pestrou škálu tvarov a veľkostí výrobkov. Spôsob je zvlášť vhodný pre  zložité trojrozmerné spájané povrchy.

 

V platne zváranie, spájané povrchy formy, ktoré majú byť zvárané sa zahrievú pomocou vykurovanej dosky - zrkadla cez priamy kontakt alebo v prípade IR ožarovaním, a potom sa spájajú pod tlakom. V praxi "Hot plate"  technika sa používa predovšetkým. Tento proces zahŕňa niekoľko fáz, pretože ohrev a spájanie dieľov sú sekvenčne následné s časovým sledom.

Hotplate
Hotplate
Anchor 4
Impulzné zváranie a zváranie teplým vzduchom

 

 

 Zváranie tepelným impulzom a teplým vzduchom  sa v prevažnej väčšine prípadov používa v procese nitovania. Z technologického pohľadu ide zahrievanie plastov priamim teplom .

Nitovanie je  permanentné, spojenie dielov tvarovým uzamknutím . Pripojenie sa vykonáva pomocou deformácie alebo tvarovania termoplastického materiálu. Tento proces je všeobecne používaný iba k dosiahnutiu miestych alebo segmentovaných spoločných švov. Na rozdiel od zvárania , nitovanie nemôže byť použité na dosiahnutie pevného zvaru. Konkrétne využitie tejto metódy je spájanie plastov s kovmi, textilom a lepenku. 

Anchor 5
Vibračné zváranie 

 

 

 Na rozdiel od ultrazvukového a hot plate zvárania , vibračné zváranie má uplatnenie najmä v oblasti veľkoplošných dieľov v sériovej výrobe. Tento postup je vhodný pre diely akéhokoľvek tvaru, ale pod podmienkou, že spoje umožňujú pohyb medzi jednotlivými časťami, ktoré majú byť spojené.

Najmä u veľkých  (nárazníky, palubné dosky , atď.) alebo tenkestěnných, vibračné zváranie vyžaduje významno požiadavky na tuhosť nástrojov za účelom prenosu pohybu potrebného na rovnomerné trenie uváraných dieľov .

Touto technológiou je tiež možné tiež spojiť termoplastické a ne-termoplastické materiály. V takomto prípade je termoplastický materiál  naviazaný na príslušnú štruktúru podkladového materiálu ,   hodnoty pevnosti sú závislé od štruktúry príslušného substrátu. Roztavený termoplast tečie do priehlbín ne - termoplastického povrchu, kde sa úchytí po ochladení.

Anchor 6
Laserové zváranie 

 

 

 Zváranie tepelným impulzom a teplým vzduchom  sa v prevažnej väčšine prípadov používa v procese nitovania. Z technologického pohľadu ide zahrievanie plastov priamim teplom .

Nitovanie je  permanentné, spojenie dielov tvarovým uzamknutím . Pripojenie sa vykonáva pomocou deformácie alebo tvarovania termoplastického materiálu. Tento proces je všeobecne používaný iba k dosiahnutiu miestych alebo segmentovaných spoločných švov. Na rozdiel od zvárania , nitovanie nemôže byť použité na dosiahnutie pevného zvaru. Konkrétne využitie tejto metódy je spájanie plastov s kovmi, textilom a lepenku. 

Anchor 7
Ultrazvukové zváranie neželezných kovov

 

 

Ultrazvukové zváranie sa dá z výhodami využiť aj na zváranie neželezných kovov.

Zariadenia Mecasonic ťažia z dlhoročných výskumov a skúseností pri hliníku, medi a mosadze ultrazvukom.

Počas zvárania sú diely sú vystavené ultrazvukovým vibráciam a tlaku čo tvorí intenzívne trenie a spája diely dohromady.

Výhody:

- Krátka doba zvárania,

- Žiadne predbežné odizolovanie obrobkov (oxidácia je eliminovaná pri zváraní),

- Žiadne výplňové materiály ni sú  potrebné (elektrický odpor zachovaný),

- Elektrická vodivosť zachovaná,

- Kontinuálne zváranie je možné,

- Zváracia hlava ľahko integrovateľná v automatizovanom zariadení,

- Možnosť stláčanie sady vodičov.

Ultrazvukove zvaranie plastov
Rotacne zvaranie plastov
Tepelne zvaranie plastov
Jednoucelove stroje
bottom of page